Skip to content

ceinapbackrantrimulniwhisttorbestkundpusc.xyz

simply magnificent phrase consider, that..

Post-Rock

Adios Kealoha - Howard Kaleihulumamo Ai - Kaleihulumamo (CD)

8 thoughts on “ Adios Kealoha - Howard Kaleihulumamo Ai - Kaleihulumamo (CD)

  1. Here is an alphabetical listing of CDs available. Please call us at to place an order. Mahalo!
  2. hawaiian music/ Howard Ai - Kaleihulumamo. Artist: Howard Ai Title: Kaleihulumamo Category: Traditional To Order: Choose how many items you would like to purchase and then click on the cart button to add this item to your order.
  3. A stone hand tool is used to pound kalo into pa`i `ai, shown here. Water is then added to pa`i `ai to make poi. Photo courtesy of Kumuola Foundation. Poi and lau lau are two common products of the plant and considered Hawai`i delicacies. Poi is made by grounding the kalo root and adding water. Lau lau is made by wrapping kalo leaves around.
  4. Kalua ia mai la na mea ai o kela ano keia ano a ke kane e ono ae ai, a pela no hoi ka wahine. Paina iho lakou nei a pau, a luana wale iho la no a hiki i ka wa a na eheu o ka po i uhi mai ai. Mamua ae nae o ka hoomakaukau ana e moe, kuhikuhi ae la ka makuakane i ko Kaopele ma hale e moe ai, me ka i mai, “E hoi olua i kela hale, a o makou hoi.
  5. 23 Aperila KA MOOLELO - O - KALELEALUAKA. KA IHU KAE-A-E-A O LIHUE, KAUAI, KA OLALI HOI O KONA MAU LA U-I. _____ Ia lakou nei nae i noho ai a oo na mea kanu, a i kekahi la, olelo aku ua kane (Kaopele) nei i ka wahine, (oiai ua hapai ae ka wahine i ke keiki, a ua nui ka opu, a ua ike loa ia ke keiki) “E, ke noho la oe-a i hanau ae ke keiki a kaua a he keikikane, alaila, kapa iho oe i.
  6. Jul 17,  · Kealoha Kalama Halau Hula O Pohai and John Cruz May 22nd, , AM # Peshkwe. Howard Ai Natalie Ai Kamauu with Halau Hula Olana. Howard's new CD, "Kaleihulumamo," is magnificent - it features just about everybody in his family, including Natalie.
  7. Kauholanuimahu ruled as the 10th Alii Aimoku of Hawaii from - He was the sovereign king or chief of the island of Hawaii. He followed his father Kahoukapu as 9th Alii Aimoku or sovereign of Hawaii.
  8. Apr 07,  · "Aloha Kaua`i" is broadcast live on Kaua`i every Thursday and Friday am (HST) at FM, FM and FM -- and streamed live online What do you want to hear on my next show? Email your request to me anytime, or call me when I'm on-air ( or toll free ). On Facebook, "like" the "Aloha Kaua`i" page to receive playlist updates.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *